Giấy nhám Nhật Bản, chất lượng cao cấp 100% made in Japan
Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn | 100% sản xuất tại Nhật Bản

Ưu điểm: Zir series mài inox

  • Sản phẩm này sử dụng những hạt mài Zirconia aluminum hiệu quả cao
  • Hạt mài cứng và bén với khả năng cắt tốt vì vậy có thê rút ngắn thời gian mài gia công là ngắn nhất
  • Hạt mài có khả năng tự phục hồi độ bén nên ổn định đến lớp nhám mài cuối cùng
Ứng dụng 
  •  TZX và TZS-M thích hợp mài nặng mài các kim loại cứng thông dụng và mài inox.
  • TZX-GT và TZS-MT và TZX-AT thích hợp mài vết hàn kim loại cứng như là inox
Thông số kỹ thuật
 
Type Backing Abrasive grain Adhesive Shape
TZX Xw ZA R/R Belt, roll
TZX-M Xw ZA R/R Belt, roll
TZX-GT Xw ZA R/R Belt, roll
TZX-MT Xw ZA R/R Belt, roll
TZX-AT Xw ZA R/R Belt, roll

Độ hạt Grit

Type 24 30 36 40 50 60 80 100 120
TZX O O O O   O O O O
TZX-M O   O O   O O O O
TZX-GT O   O O O O O O O
TZX-MT O   O O   O O O O
TZX-AT     O O   O O O O

  1. Hướng dẫn sử dụng - Catalogs
  2. Tài liệu kỹ thuật - Tài liệu
 

 

Sản phẩm khác