Giấy nhám Nhật Bản, chất lượng cao cấp 100% made in Japan
Nhám xốp, giấy nhám nỉ, giấy nhám bọt biển, mài ướt và tăng độ bền nhám 3 lần bình thường www.giaynhamduc.com

 

Nhám xốp, giấy nhám nỉ, giấy nhám bọt biển, mài ướt và tăng độ bền nhám 3 lần bình thường www.giaynhamduc.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác