Giấy nhám Nhật Bản, chất lượng cao cấp 100% made in Japan
Quy trình đánh bóng mờ Hairline inox. PQ Company | Germany Products

 

 

* Đánh bóng Hairline inox | từ bề mặt inox 2B bình thường

Bước 1: Dùng Vòng đánh bóng P60 Hoặc P80. Mài

Bước 2: Dùng Vòng đánh bóng P120 < Mài tinh >

Bước 3: Dùng Vòng đánh bóng P400

Bước 4: Dùng  vòng đánh bóng Hairline Inox Stenkno F400

 

Bước 5: Dùng Hóa chất lau sạch + Khăn mịn, để chống dấu vân tay. Sau đó dán băng keo bao phủ để bảo vệ.

Lưu ý: Những chỗ khó vươn tới thì dùng, tấm cước chà hairline chà tay màu đỏ

 

* Đánh bóng Hairline inox | từ bề mặt inox  thô No 1  

Bước 1: Dùng vòng đánh bóng thô P36 để mài phá bề mặt

Bước 2: Dùng Vòng đánh bóng P60, mài thô

Bước 3: Dùng Vòng đánh bóng P120 < Mài tinh >

Bước 4: Dùng Vòng đánh bóng P400

Bước 5: Dùng  vòng đánh bóng Hairline Inox Stenkno F400

 

Bước 6: Dùng Hóa chất lau sạch + Khăn mịn, để chống dấu vân tay. Sau đó dán băng keo bao phủ để bảo vệ.

Lưu ý: Những chỗ khó vươn tới thì dùng, tấm cước chà hairline chà tay màu đỏ

 


* Đánh bóng Hairline | từ bề mặt inox gương BA

Bước 1: Dùng vòng đánh bóng P180

Bước 2: Dùng  vòng đánh bóng Hairline Inox Stenkno F400

Bước 3: Dùng Hóa chất lau sạch + Khăn mịn, để chống dấu vân tay. Sau đó dán băng keo bao phủ để bảo vệ.

Lưu ý: Những chỗ khó vươn tới thì dùng, tấm cước chà hairline chà tay màu đỏ


Một số hình ảnh

 

Sản phẩm khác